Zlaté Hypervenomy pro Neymara: Neymar-Nike-Hypervenom-Gold-2014-World-Cup-Boot (1)